Ongoing Projects

PROJECT NAMEMANAGERFUNDINGTYPESTARTINGENDING
Geniş Alana ve Yüksek Verime Sahip Perovskit Güneş Hücrelerinin GeliştirilmesiAssist. Prof. Dr. Selçuk YerciTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Mar 2018Mar 2021
Organik ve İnorganik Tabanlı Boşluk Taşıyıcı Malzemeler Yardımıyla Yüksek Kararlılığa Sahip Perovskit Hücrelerinin GeliştirilmesiAssoc. Prof. Dr. E. Görkem GünbaşTÜBİTAKTÜBİTAK 100320182021
Güneş Gözeleri İçin Holografik Spektral Ayrıştırma YöntemiAssist. Prof. Dr. Emre YüceTÜBİTAKTÜBİTAK 350120182021
Yüksek Performanslı CZT/Si Tandem Güneş Hücreleri Kullanarak Güneş Enerjisinden Elektrik ÜretimiAssist. Prof. Dr. Selçuk YerciTÜBİTAKTÜBİTAK 255120192021
Altın Nanoparçacıklarının Polimer Zincirine Katkılanmalarının Güneş Gözesinin Güç Çevrim Verimi Üzerine EtkileriProf. Dr. Ali ÇırpanTÜBİTAKTÜBİTAK 100120192021
Passivation with ALD grown AZO filmsAssist. Prof. Dr. Bilge İmerOther20182020
SiC Ve Metal Oksit Filmler Kullanılarak Yeni Nesil Kristal Si Heteroeklem (SHJ) Güneş Hücrelerinin Geliştirilmesi (SİMOX)Prof. Dr. Raşit TuranTunisia - CRTEn20182020

Completed Projects

PROJECT NAMEMANAGERFUNDINGTYPESTARTINGENDING
CHEETAH - Cost Reduction Through Material Optimisation
and Higher Energy Output of Solar Photovoltaic Modules - Joining Europe's Research and Development Efforts
Prof. Dr. Raşit TuranEU7th Framework ProgrammeJan 2014Dec 2018
PV4FACADE: Photovoltaics for high-performance building-integrated electricity production using high-efficiency back-contact silicon modulesProf. Dr. Raşit TuranEU7th Framework Programme & ERA-NET ProjectSep 2014Sep 2017
RAINBOW Energy ProjectProf. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK & BMBF (2+2 Joint Project)Feb 2011Feb 2014
EAGER - Işık Hapsedici Nano Yapıların Aşındırma Yöntemi
ile Üretimi ve Bu Yapıların İnce Film Kristal Si Üretimine ve
Güneş Gözelerine Uygulanması
Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK & U.S. National Science Foundation (NSF) -
The Bilateral Coop. Prog. (2501)
Mar 2012Feb 2015
Smart PV Skin: Grid-Connected, Non-Planar Photovoltaic Systems Akıllı FV Yüzey: Şebeke-Bağlantılı, Düzlemsel Olmayan Fotovoltaik SistemlerProf. Dr. Raşit TuranQatar FoundationAug 2015Jul 2018
Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit / Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve ÜretimiProf. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK - CNRST (2543)May 2015Dec 2017
Yeni Kristalizasyon Yöntemleri Ile Cam Alttaş Üzerine
Polikristal Silisyum İnce Film Güneş Gözeleri Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Assoc. Prof. Dr. Özge Tüzün Özmen & Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK 1001Dec 2012Dec 2015
Application of Nanoporous Si and Ge Nanostructures to
Advanced Solar Cells
Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK & National Research Council of Italy (CNR) - The Bilateral Coop. Prog. (2504)Apr 2012Apr 2014
GÜNAM 2. Aşama Global Mükemmeliyet ve Sanayi Arayüzü OluşturulmasıProf. Dr. Raşit TuranMinistry of Development (Turkey)Jan 2015Jan 2018
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Güneş Enerjisi
Santrali Projesi (1 MW PV)
Assoc. Prof. Dr. Murat FahrioğluT.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği OfisiFeb 2015March 2016
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Fotovoltaik Temelli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLGES)Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK 1007Dec 2014Dec 2017
Sol-Jel Yöntemiyle Cu(In1-Xgax)(Se1-Ytey)2 (Cigst) Yarıiletken İnce Filmlerinin Büyütülmesi, Karakterizasyonu Ve Güneş Pili Uygulamalarının İncelenmesiAssoc. Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu & Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK 1001Apr 2013Oct 2015
İyon Ekme Yöntemi ile Yüksek Verimli Arkadan Bağlantılı Güneş Hücresi GeliştirilmesiProf. Dr. Raşit TuranMinistry of Industry and Technology (Turkey) / TÜBİTAKSANTEZOct 2016Sep 2018
Fotovoltaik Enerji Sistemleri için Nano Ölçekte Desenlenmiş Üstün Performans Camların GeliştirilmesiProf. Dr. Raşit TuranMinistry of Industry and Technology (Turkey) / TÜBİTAKSANTEZJun 2014May 2016
Püskürtme Piroliz Teknolojisi ile İletken Cam Geliştirilmesi
ve Düşük Maliyetli Boya Duyarlı Güneş Modüllerinde
Kullanımının Araştırılması
Prof. Dr. Macit ÖzenbaşMinistry of Industry and Technology (Turkey) / TÜBİTAKSANTEZMar 2012Mar 2014
Bakır-İndiyum-Sülfür Kalkoprit Yarıiletken İnce Filmlerin Fotoelektorokimyasal
Güneş Pili Uygulamaları
Prof. Dr. Mehmet ParlakTÜBİTAKTÜBİTAK 1001Apr 2015Apr 2018
Düşük Maliyetli Ve Yüksek Verimli Transfer Edilebilir Cu2ZnSn(S,Se)4 Tabanlı 3. Nesil Güneş Hücrelerin ÜretimiProf. Dr. Mehmet ParlakTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Apr 2017Apr 2019
Çok ince soğurucu katmanlı - ETA- güneş gözelerinin üretimi ve incelenmesiProf. Dr. Mehmet ParlakTÜBİTAKJun 2014Jun 2017
Cu2ZnSn(S,Se)4 İnce Filmlerinin Fiziksel Buharlaştırma Tekniği ile Üretilmesi ve Özelliklerinin BelirlenmesiProf. Dr. Mehmet ParlakODTÜScientific Research ProjectJan 2016Dec 2017
Kızıl ötesi bölgede soğurma yapan yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi ve yeni cihaz yapısı tasarımları ile en az %5 verime sahip yarı-şeffaf güneş hücrelerinin gerçekleştirilmesiProf. Dr. Levent ToppareTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Dec 2016Nov 2019
Ultrasonik Sprey Kaplama Tekniği ile Yüksek Verimli Perovskit Esaslı Güneş Hücreleri ÜretilmesiProf. Dr. Macit ÖzenbaşODTÜScientific Research ProjectJan 2016Dec 2016
İnce film kristal silisyum heteroeklem üretimiAssoc. Prof. Dr. Alpan BekODTÜScientific Research ProjectJan 2017Dec 2017
Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film
Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi
Assoc. Prof. Dr. Alpan BekTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Dec 2015Dec 2018
Güneş Hücreleri İçin Ultrahızlı 3 Boyutlu Lazer Mikroişleyicisi
(Gülam-3D)
Assoc. Prof. Serhat ÇakırTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Jun 2014Jun 2017
Küçük Organik Molekül Tabanlı Işık Saçan Diyotların, Organik Güneş Pillerinin ve Organik Tabanlı Tranzistörlerin GeliştirilmesiAssoc. Prof. Dr. E. Görkem GünbaşODTÜRectorate ProjectJan 2016Jan 2018
Radyal p-n Eklemli Tek Kristal Silisyum Nanotel Tabanlı Güneş Pillerinin Tasarımı, Üretilmesi Ve Panel Haline GetirilmesiProf. Dr. Burcu Akata KurçTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Jun 2014Aug 2017
Bakır Nanotel Esaslı Organik Güneş Gözeleri Üretimi ve KarakterizasyonuProf. Dr. H. Emrah ÜnalanODTÜScientific Research ProjectJan 2017Dec 2017
Ultra-İnce Silisyum Üzerinde Üretilen Silisyum Nanotellerin
Güneş Gözesi Uygulaması
Prof. Dr. H. Emrah ÜnalanTÜBİTAKTÜBİTAK 1002Jul 2015Jul 2016
PbTe Kuantum Noktacıklarının Yüzey Modifikasyon Tekniklerinin Tasarımı Ve Singlet Fisyona Duyarlı Fotovoltaik Hücrelere UygulanmasıAssist. Prof. Dr. Demet Asil AlptekinTÜBİTAKTÜBİTAK 1001Oct 2015Oct 2017
Çoklu Eksiton Üretebilen PbSe Nano Çubukları: Tuzak Bantlarını Hedef Alan Yüzey Kontrol Protokollerinin İlk Kez Geliştirilmesi ve Hibrit Güneş Pili UygulamalarıAssist. Prof. Dr. Demet Asil AlptekinTÜBİTAKTÜBİTAK 1001Jun 2018Jun 2020
Çoklu Eksiton Üretebilen ve Tekli Fisyona Duyarlı Hibrit Güneş Pili GeliştirilmesiAssist. Prof. Dr. Demet Asil AlptekinODTÜScientific Research ProjectMay 2016June 2017
25 kW Çatı Tipi Güneş Panellerin Şebeke Bağlantısının YapılmasıAssist. Prof. Dr. Ozan KeysanODTÜScientific Research ProjectAug 2017Dec 2017
Fotonik Üst-Çevirimiyle Silisyum Güneş Hücrelerinin Veriminin ArtırılmasıAssist. Prof. Dr. Selçuk YerciTÜBİTAKTÜBİTAK 1001Jun 2017Jun 2019
Yüksek Verimliliğe Sahip Çok İnce Cdte Güneş Hücrelerinin
Geliştirilmesi
Assist. Prof. Dr. Selçuk YerciTÜBİTAKTÜBİTAK & British Council -
The Bilateral Coop. Prog. (2551)
Jun 2015Jun 2016
Fotonik ve fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans karakterizasyonuAssist. Prof. Dr. Selçuk YerciODTÜScientific Research ProjectJan 2016Dec 2016
Polimer Stres Tabakası ile Elde Edilmiş Silisyum Pulları Kullanılarak Güneş Hücresi ÜretilmesiAssist. Prof. Dr. Selçuk YerciODTÜScientific Research ProjectJan 2016Dec 2016
İnce Film Silisyum Güneş Hücrelerinin Tasarımı ve Kimyasal Aşındırma İle Elde Edilmiş Silisyum Pulları Üzerine ÜretilmesiAssist. Prof. Dr. Selçuk YerciODTÜScientific Research ProjectJan 2015Dec 2015
Heteroeklem Güneş Hücreleri için Elektron Geçirgen Tabaka GeliştirilmesiAssist. Prof. Dr. Selçuk YerciODTÜScientific Research ProjectJan 2016Dec 2017
Esnek, ince film, tek kristal silisyum güneş gözelerinin
tasarımı ve ince film silisyum üretimi
Assist. Prof. Dr. Selçuk YerciTÜBİTAKTÜBİTAK 2232Jun 2014Jun 2016
MİLGES Projesi Kapsamında Kurulacak Olan Güneş Enerjisi Santralinin Türkiye Elektrik Sistemine Etkilerinin İncelenmesiAssist. Prof. Dr. Murat GölODTÜScientific Research ProjectJan 2016Dec 2016
Organik Güneş Pilleri ve Organik Işık Yayan Diyot Uygulamalari için Konjüge Polimerlerin SenteziProf. Dr. Ali ÇırpanODTÜScientific Research ProjectJan 2017Dec 2017
Çözünür ve İşlenebilir Bor Subftalosiyanin Malzemeleri ve
Organik Güneş Pili Uygulamaları
Prof. Dr. Ali ÇırpanBORENOct 2013Nov 2016
Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları ProjesiProf. Dr. Raşit TuranODTÜDec 2016Dec 2017
Tek Kristal Silikon Tabanlı Çift Yüzlü Çok Katman ve Eklemli Fotovoltaik Hücre ve Cam/Cam Modül Tasarımı/Prototip ÜretimiProf. Dr. Raşit TuranODTÜApr 2017Apr 2019
Enerji Optimizasyonu İçin Yerli Güneş Panellerinin Kullanımı ile Alternatif Enerji Desteği Sağlanmasına Yönelik Ar-Ge ProjesiProf. Dr. Raşit TuranODTÜ & MAN A.Ş.Aug 2013Jul 2014
Yüksek Verimli Çok Eklemli Perovskit/Silisyum Fotovoltaik Hücrelerin GeliştirilmesiAssist. Prof. Dr. Selçuk YerciODTÜ & EUERA-NET ProjectMay 2017Dec 2018
Developing High Efficiency Interdigitated Back Contact (IBC) Solar CellsProf. Dr. Raşit TuranMinistry of Industry and Technology (Turkey)Oct 2016Oct 2018
Si güneş gözelerinde arttırılmış kızılötesi verimi için doğrusal olmayan plazmonik çevirici tasarımı ve üretimiAssoc. Prof. Dr. Alpan BekTÜBİTAKTÜBİTAK COSTMar 2014Sep 2016
Türkiye’de Büyük Ölçekli Güneş Enerjisi Santrallerinden Kaynaklı Olası “Isı Adası” Etkisinin İncelenmesiProf. Dr. Bülent G. AkınoğluODTÜScientific Research ProjectJan 2017Dec 2017
Elektron Demeti Buharlaştırma Yöntemi İle Süngerimsi Si Yapıların Üretimi ve KarakterizasyonuProf. Dr. Raşit TuranODTÜScientific Research Project20152015
Boya duyarlı esnek güneş gözelerinin üretimi ve geliştirilmesiProf. Dr. Macit ÖzenbaşODTÜScientific Research Project20132013
Perovskit Esaslı p-tipi Mezoyapılı Güneş HücreleriProf. Dr. Macit ÖzenbaşODTÜScientific Research Project20152015
Alçak Gerilim Güneş Enerjisi Sistemlerinin Varlığında Yük Talep Tahmini YöntemiAssist. Prof. Dr. Murat GölODTÜScientific Research Project20182019
Boya ile duyarlı hale getirilmiş katı hal güneş pili üretimiProf. Dr. Macit ÖzenbaşODTÜScientific Research Project20092009
Kuantum noktacık ile duyarlı hale getirilmiş nano örgü yapılı güneş pili üretimiProf. Dr. Macit ÖzenbaşODTÜScientific Research Project20102010
İki yüzlü güneş hücresi tasarımı ve üretimiProf. Dr. Macit ÖzenbaşODTÜScientific Research Project20112011
Serigrafi yöntemi ile kaplamalı iletken cam üretimi ve boya duyarlı güneş hücrelerine uygulanmasıProf. Dr. Macit ÖzenbaşODTÜScientific Research Project20122012
C-Si solar cells passivation with ALD grown Al2O3 thin filmsAssist. Prof. Dr. Bilge İmerOther20172018
Laser Micro-Processing Using Spatial Light Modulators for Solar CellsAssoc. Prof. Dr. Alpan BekTÜBİTAKTÜBİTAK 1001Jan 2015Jan 2017
Türkiye Fotovoltaik Güneş Enerjisi Teknoloji PlatformuProf. Dr. Raşit TuranOther20192019