Ongoing Projects

PROJECT NAMEMANAGERFUNDINGTYPESTARTINGENDING
EU-Solaris: The European Solar Research Infrastructure For
Concentrated Solar Power - Çok Ortaklı İşbirliği Projesi
Prof. Dr. Raşit TuranEUEU 7th Framework ProgrammeNov 2012Oct 2016
Yüksek Verimli ve Düşük Maliyetli Tandem Perovskit / Silisyum Güneş Pillerinin Tasarımı ve ÜretimiProf. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAKMay 2015Apr 2017
Radyal p-n Eklemli Tek Kristal Silisyum Nanotel Tabanlı Güneş Pillerinin Tasarımı, Üretilmesi ve Panel Haline GetirilmesiProf. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Jun 2014Jun 2017
Güneş Hücreleri İçin Ultrahızlı 3 Boyutlu Lazer Mikroişleyicisi
(Gülam-3D)
Assoc. Prof. Serhat ÇakırTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Jun 2014Jun 2017
PV4FACADE: Photovoltaics for high-performance building-integrated electricity production using high-efficiency back-contact silicon modulesProf. Dr. Raşit TuranEUEU 7th Framework Programme & ERA-NET ProjectSep 2014Sep 2017
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Yerli Güneş Enerjisi
Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLGES)
Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK 1007Dec 2014Dec 2017
CHEETAH - Cost Reduction Through Material Optimisation
and Higher Energy Output of Solar Photovoltaic Modules - Joining Europe's Research and Development Efforts
Prof. Dr. Raşit TuranEUEU 7th Framework ProgrammeJan 2014Dec 2017
GÜNAM-2 projesiProf. Dr. Raşit TuranEUMinistry of Development (Turkey)Jul 2015Dec 2017
Lazer Kristalizasyon Yöntemi ile Yüksek Verimli İnce Film
Kristal Si Güneş Gözesi Geliştirilmesi
Assoc. Prof. Dr. Alpan BekTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Dec 2015Dec 2018
Kızıl ötesi bölgede soğurma yapan malzemelerin geliştirilmesi
yeni cihaz yapısı tasarımlarıyla % 5 verime sahip yarı şeffaf güneş gözelerinin gerçekleştirilmesi
Prof. Dr. Levent ToppareTÜBİTAKTÜBİTAK 1003Jan 2016Dec 2018
Kızılötesi uygulamalar için 3 boyutlu tümleşik Si holografik
aygıtların lazer ile üretimi
Prof. Dr. Nizami Hasanlı   TÜBİTAK   TÜBİTAK 1003   Sep 2016Sep 2019
Integrating National Research Agendas on Solar Heat for
Industrial Processes
Prof. Dr. Derek BakerEUEU 7th Framework ProgrammeJan 2017Dec 2020
Laser Micro-processing Using Spatial Light Modulators for Solar CellsAssoc. Prof. Dr. Alpan BekTÜBİTAKTÜBİTAK 1001Jan 2015Jan 2017

Completed Projects

PROJECT NAMEMANAGERFUNDINGTYPESTARTINGENDING
Feasibility and Design of Hybrid Geothermal-Solar Thermal
Electric Systems and Establishment of Turkey’s First STE Research Center
Prof. Dr. Derek BakerEUEUSep 2013Sep 2013
Çözünür ve İşlenebilir Bor Subftalosiyanin Malzemeleri ve
Organik Güneş Pili Uygulamaları
Assoc. Prof. Dr. Ali ÇırpanOtherBORENNov 2011Nov 2013
GÜNAM-1Prof. Dr. Raşit TuranMinistry of Development (Turkey)ODTÜJan 2009Dec 2013
Jeotermal-Güneş Hibrit Sistemi için Fizibilite Yazılımı
Tasarımı ve Geliştirmesi
Prof. Dr. Derek BakerTÜBİTAKTÜBİTAK TEYDEBMay 2013Dec 2013
RainbowEnergy: TUBITAK-BMBF 2+2 Joint ProjectProf. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK & BMBFFeb 2011Feb 2014
Püskürtme Piroliz Teknolojisi ile İletken Cam Geliştirilmesi
ve Düşük Maliyetli Boya Duyarlı Güneş Modüllerinde
Kullanımının Araştırılması
Prof. Dr. Macit ÖzenbaşMinistry of Science, Industry
and Technology (Turkey)
SANTEZ (ARITEKS A.Ş.)Mar 2012Mar 2014
Application of Nanoporous Si and Ge Nanostructures to
Advanced Solar Cells
Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK- CNRApr 2012Apr 2014
Enerji Optimizasyonu İçin Yerli Güneş Panellerinin Kullanımı ile Alternatif Enerji Desteği Sağlanmasına Yönelik Ar-Ge ProjesiProf. Dr. Raşit TuranOtherMAN A.Ş. (Working capital)Aug 2013Jul 2014
EAGER - Işık Hapsedici Nano Yapıların Aşındırma Yöntemi
ile Üretimi ve Bu Yapıların İnce Film Kristal Si Üretimine ve
Güneş Gözelerine Uygulanması
Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK & U.S. National Science Foundation (NSF) -
The Bilateral Coop. Prog. (2501)
Mar 2012Feb 2015
Çok ince soğurucu katmanlı - ETA- güneş gözelerinin üretimi ve incelenmesiProf. Dr. Mehmet ParlakTÜBİTAKTÜBİTAKMay 2014May 2015
Sol-Jel Yöntemiyle Cu(In1-Xgax)(Se1-Ytey)2 (Cigst)
Yarıiletken İnce Filmlerinin Büyütülmesi, Karakterizasyonu ve Güneş Pili Uygulamalarının İncelenmesi
Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK ARDEBApr 2013Oct 2015
Yeni Kristalizasyon Yöntemleri Ile Cam Alttaş Üzerine
Polikristal Silisyum İnce Film Güneş Gözeleri Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Raşit TuranTÜBİTAKTÜBİTAK ARDEBDec 2012Dec 2015
Fotovoltaik Enerji Sistemleri için Nano Ölçekte Desenlenmiş Üstün Performans Camların GeliştirilmesiProf. Dr. Raşit TuranMinistry of Science, Industry
and Technology (Turkey)
SANTEZJun 2014May 2016
Yüksek Verimliliğe Sahip Çok İnce Cdte Güneş Hücrelerinin
Geliştirilmesi
Assist. Prof. Dr. Selçuk YerciTÜBİTAKTÜBİTAK & British Council -
The Bilateral Coop. Prog. (2551)
Jun 2015Jun 2016
Esnek, ince film, tek kristal silisyum güneş gözelerinin
tasarımı ve ince film silisyum üretimi
Assist. Prof. Dr. Selçuk YerciTÜBİTAKTÜBİTAK 2232Jun 2014Jun 2016
Ultra-İnce Silisyum Üzerinde Üretilen Silisyum Nanotellerin
Güneş Gözesi Uygulaması
Assoc. Prof. Dr. Hüsnü Emrah ÜnalanTÜBİTAKTÜBİTAK 1002Jul 2015Jul 2016
Si güneş gözelerinde arttırılmış kızılötesi verimi için doğrusal olmayan plazmonik çevirici tasarımı ve üretimiAssoc. Prof. Dr. Alpan BekTÜBİTAKTÜBİTAK 1001 COSTMar 2014Sep 2016