Month: May 2021

BAGEP 2021 Ödülü

Müdür yardımcımız Dr. Selçuk Yerci ve araştırmacılarımızdan Doç. Dr. Murat Göl, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) 2021 Yılı Ödülü’nü almaya hak kazandılar. BAGEP (Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı), Bilim Akademisi tarafından genç akademisyenlerin araştırmalarını desteklemek amacıyla 2013 yılında başlatılan bir ödül programı olarak bağışlarla finanse ediliyor.

——————————————————————————————————————–

Our vice president, Dr. Selçuk Yerci and one of our researchers Assoc. Dr. Murat Göl were awarded the Science Academy’s Young Scientist Award Program (BAGEP) 2021 Award.  BAGEP is funded by donations as an award program initiated by the Science Academy in 2013 to support the research of young academicians.